Общински данък:81362.53 BGN
Такса вписване:3129.33 BGN
Нотариална такса:4159.83 BGN
ДДС нотариални такси:831.97 BGN
Такси и данъци:89483.66 BGN