Общински данък:4068.12 BGN
Такса вписване:156.47 BGN
Нотариална такса:843.43 BGN
ДДС нотариални такси:168.69 BGN
Такси и данъци:5236.71 BGN