Общински данък: BGN
Такса вписване: BGN
Нотариална такса: BGN
ДДС нотариални такси: BGN
Такси и данъци: BGN